top of page
vecteezy_abstract-white-background-with-halftone-texture_6469271_edited (1).jpg

nyolcadik ház

önismeret-fejlesztés
jungiánus szemléletű asztrológiával

„Nincs olyan, aki azért fejlesztené a személyiségét, mert valaki azt mondta neki, hogy hasznos vagy tanácsos így tennie. A természetre még sohasem tettek mély benyomást a jó szándékú javaslatok.

Csak kauzálisan ható kényszer mozdítja meg a természetet, az emberit is.  [...]

Így a személyiség fejlődése sem engedelmeskedik holmi óhajnak, parancsnak, avagy belátásnak,

hanem csakis a vésznek; nem nélkülözheti

a belső és külső sorsok motiváló kényszerét.”

C. G. Jung

Lap teteje
Üdvözöllek!

Üdvözöllek!

Csörnyei Kristóf vagyok, jungiánus asztrológusként és önismeret-fejlesztő mentorként tevékenykedem.  Azért hoztam létre a Nyolcadik Házat, hogy asztrológiai, pszichológiai és ezoterikus ismereteimmel, nem utolsó sorban pedig a saját önismeretem és intuícióm révén támogassam és ösztönözzem a hozzám forduló embertársaimat a lelki kiteljesedés folyamatában — ami időnként igencsak viszontagságos vizekre hajt minket.

 

Az általam nyújtott önismeret-fejlesztő konzultációk során központi szerepet kapnak a születési horoszkópod lélektani vonatkozási. Mivel horoszkópod az élet összes területén jelöli a lelki működésedet és az alkati tendenciáidat, így nincs olyan elakadás vagy probléma, amivel kapcsolatban ne nyújthatna Neked útmutatást.

Az önfejlesztést végső soron persze csakis Te tudod elvégezni. Én viszont inspirálhatlak Téged abban, hogy tudatos szándékkal olyan ajtókat nyiss ki a lelkedben, melyek utadat állják Önmagad tüzetes megismerése és maradéktalan elfogadása felé. Munkánk során akár több ilyen ajtón is bekopogunk, az irányt pedig végig a Te személyes horoszkópod mutatja.

Három alapelvem

Három alapelvem

1. A változás kulcsa az önmegismerés és önelfogadás.

Meg vagyok győződve afelől, hogy lelki feszültségeink és megpróbáltatásaink végső soron az önkiteljesedés felé vezethetnek minket, de ennek nélkülözhetetlen feltétele, hogy komplexusainkat konstruktív és kreatív energiaforrásá alakítsuk az önmegismerés és az önelfogadás folyamata során.

 

Ezért ha egy mondatban kéne megfogalmaznom, mit tartok tanácsadói munkám legfőbb céljának, azt felelném: segítséget nyújtani másoknak egy hitelesebb és teljesebb énkép kialakításában, amelyben mérséklődik a tudatos és a tudattalan „énrészek” közötti feszültség, és így az aktuális elakadások vagy konfliktusok is új megvilágításba helyeződnek.


Épp ezért bármivel fordulsz is felém, kérlek tartsd szem előtt azt, hogy én legjobb esetben is csak megihletem a már eleve Benned rejlő öngyógyító képességeidet. Még ha együtt derítünk is fényt bizonyos dolgokra, amelyek azelőtt a tudattalanod „sötétjében” rejtőztek, az azt követő önelfogadást senki más, csakis Te tudod elvégezni — mégpedig szabad (azaz tudatos) akaratod segítségével, melynek erejét sosem szabad alábecsülnöd.

2. A „nyolcadik ház“ témái komoly elmélyülést és kitartó lelki munkát igényelnek.

 

Mivel foglalkozásaink során a nyolcadik ház bármely aspektusa felmerülhet, így talán nem árt tudnod, mely pszichés területeinket jelképezi a születési horoszkóp legellentmondásosabb háza, amely a tanácsadásom nevét ihlette.


A nyolcadik ház (ill. a vele analógiát mutató Plútó/Skorpió-témakör) egyik legfontosabb aspektusában azt az emberi kényszert szimbolizálja, hogy kitartó kutatómunkát végezzünk a dolgok magját, eredetét és rejtett mozgatórugóit illetően, eltökélten keresve a legfontosabb kiindulópontot és a legalapvetőbb építőelemet. Halálfélelmünket és életösztönünket úgyszintén tükrözi — vagyis pszichés indíttatásunkat rombolni, pusztítani és felszámolni, egyúttal pedig regenerálódni, átépíteni és újjászületni. Így belső vívódásaink, válságaink és kríziseink is a nyolcadik ház témái, melyek mindig magukban rejtik a teljes átváltozás és a lelki újjászületés lehetőségét. Ide soroljuk továbbá a végletességre és a szélsőségességre való emberi hajlamot, a hatalomvágyat és a manipuláció képességét, a szexualitás minden pszichés aspektusát, valamint a még tudattalanban szunnyadó, rejtett, és kibontakozásra váró képességeket és tehetségeket is. Végül, de nem utolsó sorban az embertársainkkal, különösképp a partnerünkkel szembeni tudattalan viszonyulásunkat ill. elvárásainkat is szimbolizálja a nyolcadik ház.


Jung pszichológiájának vonatkozásban ez a ház jelképezi tehát a személyes tudattalant és az ott rejlő komplexusokat, az árnyékot és a belső lelki reprezentánst (az animát vagy az animuszt), valamint az ún. projekciómechanizmust (vagyis saját tudattalanunk kivetítését a külvilágra).

3. Változz Te „odabent”, hogy ne akarj megváltoztatni másokat „odakint”! 

Mindezek fényében annyit biztosan megígérhetek Neked, hogy az elkötelezett „nyolcadik házas” kutatómunka után örökre megváltozhat az életed, és olyan ajtók nyílhatnak ki benned és előtted, amelyekről azelőtt álmodni sem mertél. Ami pedig a legfontosabb, hogy ha jól végezted munkádat, már nem akarod többé megváltoztatni a világot, hisz pszichés metamorfózisod során tudatosodott benned az is, hogy a körülöttünk lévő világ mindig együtt változik a bennünk rejlő világgal.


Az emberiség oly régóta áhított kollektív változását csakis az egyéni változás szülheti tehát, aminek kulcsfontosságú feltétele a saját tudattalanunkkal való önkéntes együttműködés, és az így végbemenő tudatosodási folyamatok. Én ebben kínálok Neked segítséget, ha úgy érzed, szükséged van rá, és ha vagy annyira érdeklődő, hogy megtisztelj a bizalmaddal.

Ügyfélértékelések

Ügyfélértékelések

Concrete Wall_edited_edited.jpg
A konzultációról

A konzultációról

Asztrológusi filozófiám​

A születési horoszkóp szerepe igencsak fontos, ám korántsem elegendő az eredményes konzultációhoz. A Te személyes történeted és a Veled folytatott interakció nélkül ugyanis értelmetlen lenne mély elemzésekbe bocsátkozni róla. A közhiedelemmel ellentétben a születési horoszkóp egyetlen konkrét tényt sem tartalmaz, hanem megnyilvánulási lehetőségeket sejtet csupán egy komplex szimbólumrendszer formájában. A horoszkópban ábrázolt égitestek nem mást, mint az emberi lét örökkévaló alapmotívumait, vagyis jungiánus értelemben a bennünk és általunk megnyilvánuló archetípusokat szimbolizálják — hisz a Smaragdtábla nemes egyszerűségével kifejezve „az, ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van”. 

 

Mivel a horoszkóp tehát csakis szellemi és fizikai potenciálról árulkodik, alapos előismeret nélkül lehetetlen megmondani, hogy egy adott személy jelenleg milyen formában és milyen fejlettségi (azaz tudatossági) szinten testesíti meg pszichéjének komplex archetipikus mintázatait. Így noha foglalkozásunkat megelőzően alaposan elmélyedek születési horoszkópodban, kezdetben biztosan tiéd lesz a szó, és én hallgatlak Téged (amennyiben szükséges, segédkérdések alapján).

Ezt követően együttesen alkalmazom az ismereteimet és az intuíciómat ahhoz, hogy a részedről elmondottak és az általam konstatáltak alapján meghatározzuk, mi igényel mélyrehatóbb önvizsgálatot. Természetesen minden kérdést és problémát holisztikusan közelítek meg, hiszen minden összefügg valamivel, és bizony minél „egyszerűbbek” bizonyos kérdések, annál kevésbé adható rájuk egyszerű válasz. Őszinte válaszokhoz és valódi megoldásokhoz csakis a megfelelő kérdések által előidézett önismereti kutatómunka vezethet el, születési horoszkópod pedig kiváló iránytűként szolgál ennek során.

Mindezek fényében nem szeretném „kőbe vésni”, és szilárd konzultációs sémákba foglalni, milyen kérdésekkel és problémákkal fordulhatsz hozzám, vagy hogy pontosan milyen sorrend alapján vitatjuk meg azokat. Minden ember pszichéje egyedülálló, és nincs olyan metódus, amely mindenkinek ugyanúgy megfelelne — ez a spiritualitásra pedig különösen igaz.

Emiatt kizárólag ösztönzésképp hivatott csak szolgálni az alábbi áttekintés három fő konzultációs „fajtát” illetően, hiszen ezek valójában csakis annyiban különböznek egymástól, hogy más perspektívából közelítik meg ugyanazt az egyedi témát — mégpedig Téged. Konzultáció során így akár ötvöződhetnek is ezek, hiszen szétválaszthatatlanul összefüggenek egymással.

1. Önismeret-fejlesztő konzultáció és „árnyékmunka”

Személyiséged (tudatod számára) rejtett aspektusait vesszük górcső alá, melyek visszatarthatnak téged az individuációs folyamatban. Ebben a radixod pszichológiai olvasata nyújt páratlan segédeszközt. Célunk az, hogy felismerj és tudatosíts olyan tudattalan mintázatokat, melyek projekciók révén negatív hatást gyakorolhatnak az életedre.

A jungi pszichológia árnyéknak nevezi a személyiség azon oldalát, amely még tudatosítatlan, és emiatt psziché tudattalan területén kvázi önálló életet él. Árnyékunkat hajlamosak vagyunk másokra (gyakran közeli hozzátartozóinkra) kivetíteni, majd a látszólag általuk kiváltott heves érzelmek formájában találkozni vele. Tudatunk ekkor gyakran a külvilág történéseit és bizonyos embertársaink viselkedését teszi felelőssé, miközben a teljes mechanizmus saját pszichénk tudattalan régióiból ered. Kivetített komplexusaink legkritikusabb tulajdonsága az, hogy szó szerint energiát vonnak el más pszichés területekről, amit akár rejtett tehetségeink kifejlesztésére és kreatív céljaink megvalósítására is használhatnánk. Elkötelezett árnyékmunkával azonban felszabadíthatjuk a lekötött energia jelentős részét, és tudatosan befektethetjük azt olyasvalamibe, ami valóban a fejlődésünkhöz és az önkiteljesedésünkhöz járul hozzá.

Nem puszta véletlen, hogy tanácsadásom jelképe a lótuszvirág lett. Iszapba kapaszkodó gyökerei révén minden este elmerül a zavaros vízben, majd az egész éjszakát a sötét, sáros vízfenéken tölti. Mégis minden reggel változatlan pompában kivirágozva tör fel onnan, pont mintha a sötétségből merítené fénylő szépségét. Ez az analógia ugyanúgy igaz az emberre is. A lelkileg érett, spirituálisan értelmet nyert, és a kozmosszal összhangban élt emberi élet legfőbb feltétele ugyanis, hogy a psziché tudatos oldala harmonikus kapcsolatban áll a tudattalannalAmint megszületik ez a harmónia, yin és yang onnantól már nem szabotálni, hanem támogatni fogják egymást.

2. Prognosztikai konzultáció

Itt azt vizsgáljuk, hogy milyen jelentős tendenciák várnak rád a közeljövőben (1-2 év), amelyekkel lelkiekben feltétlenül számolnod kell. Ezt különféle prognosztikai technikák (direkció, progresszió, tranzit és szolár) együttes használatával állapítom meg, ám azok egyéni manifesztációs lehetőségekről csakis azután tudunk értekezni, hogy beszélgetésünk során kaptam egy átfogó képet az életedről.

Az effajta tanácsadásnak természetesen nem lehet az a célja, hogy „kicselezd” a sorsodat, vagy hogy megpróbáld elkerülni sürgető döntések meghozatalát a jelenben. Haszna abban rejlik, hogy a tudatodnak lehetősége adatik ráhangolni és felkészíteni magát a jövő bizonyos áramlataira. A prognosztikai metódusok ugyan maradéktalanul képesek megállapítani ezek alapvető archetípusos jellegét, ám a konkrét megnyilvánulást és az érzelmi megélést olyan egyéni faktorok befolyásolják, mint az alapvető tudatosság szintje, vagy éppen a szükségszerű átalakulástól való félelem mértéke. Utóbbit az asztrológiai prognosztika paradox módon úgy képes enyhíteni, hogy rendkívül tudatosan foglalkozik életünk szüntelen, ciklikus változásának tagadhatatlan tényével.

Létünk egyik legfőbb céljának — a tudatosodás általi fejlődésnek — két fajtája van: az önkéntes és a kényszerített. Ha ugyanis nem vagyunk hajlandóak önkéntesen tanulni az élettapasztalatok, jelek, álmok, intuíciók, gondolatok és érzések egyvelegének segítségével — és így fejlődni általuk —, akkor előbb-utóbb az a bizonyos „sors” segít nekünk azáltal, hogy igenis rákényszerít minket. Épp ezért nincs olyan asztrológiai tranzit, amitől félnünk kellene, hisz végső soron mindegyik az individuációnkat hivatott támogatni — mégpedig azáltal, hogy egy adott módon hozzájárul a pszichés fejlődésünkhöz. Az pedig már csakis rajtunk múlik, hogy önként átadjuk-e magunkat a kozmosz forgatókönyvének — teljességet érezve a nekünk kijelölt szerep vagy feladat tudatos vállalása által --, vagy hogy esetleg egónk dacából szembefordulunk-e vele, lelassítva vagy éppen meghiúsítva ezzel a pszichés evolúciónk  „kozmikusan” időzített folyamatát...

3. Konkrét témakörökkel/életterületekkel kapcsolatos konzultáció

Természetesen specifikus probléma- és kérdéskörökkel kapcsolatban is értekezhetünk. Pszichénk rejtett, összetett és gyakran nehezen körülírható ellentmondásosságai többnyire konkrét és pontosan meghatározható életterületeken nyilvánulnak meg (belső) kételkedések és (külső) konfliktusok formájában. Mivel születési horoszkópod életed minden fontos területével kapcsolatban tartalmaz információt, így nem nagyon van olyan kérdés, amit ne tudnánk az alapján tüzetesen megvizsgálni. Család, gyermekek, barátok, kollégák, tanulmányok, munka, karrier, pénzügyek, szexualitás, szerelem, párkapcsolat, házasság, egészség, tehetségek vagy éppen konkrét jövőtervek — bármely tárgykör kapcsán gyötörnek a kételyek vagy harcolsz önmagaddal, a radixod útmutatása alapján feltett kérdések, majd az ezt követő introspekció mindig segít abban, hogy lecsupaszítsd a dolgokat, és hogy tisztábban lásd a lényeget.

Fontos tudnod, hogy még ha „egyszerű” (vagyis eldöntendő) kérdésekkel fordulsz is hozzám, sosem adok rájuk helyetted válaszokat. Mivel egy jó döntés legalapvetőbb feltétele az, hogy teljességgel belülről származik, ezért tisztességtelennek tartom, ha egy asztrológus vagy bármilyen tanácsadó felhatalmazza magát arra, hogy átvegye a döntéshozatal jogát bizonyos kérdésekben. Magát a konkrét kérdésekkel való munkát viszont egyáltalán nem utasítom el, ugyanis rendkívül célzottan lehet belső kutatómunkát folytatni általuk. Így az olyan velős kérdések, mint hogy „fel merjek-e mondani a munkahelyemen?”, „jó döntés-e benne maradnom ebben a párkapcsolatban?”, vagy „hogyan birkózzak meg ezzel a rám nehezedő feladattal?” abszolút segíthetnek konkretizálni, hogy önreflexiós munkánk során merre induljunk el.  Ennélfogva kérlek, ne lepődj meg esetleg majd azon, hogy ha egy másik személlyel kapcsolatos kérdéseidet előbb-utóbb Rád vezetjük vissza — hisz végső soron sohasem valaki mással kapcsolatban gyötörnek minket belső viszályok, hanem mindig önmagunkkal kapcsolatban.

Foglalási Tájékoztató

Foglalási Tájékoztató

Első alkalom új ügyfélként

Új ügyfélként az első konzultáció 90 perces, és 22.000 Ft-ba kerül. Ez magában foglalja a felkészülésem idejét is, hiszen a foglalkozásunk előtt én alaposan elmélyedek a születési horoszkópodban, illetve az aktuális tranzitjaidban és progresszióidban is (prognosztikai módszerek). Egy órás konzultációt azért nem kínálok az első alkalommal, mert ez az idő számomra kevés lenne ahhoz, hogy előismeret híján kellő komplexitással és mélységgel beszélgessünk el.

 

Születési időpont

Mivel a születési horoszkópod elkészítéséhez szükségem van a percre pontos születési idődre, ezért kérlek, hogy feltétlenül jelezd felém az időpontfoglalás során, ha a megadott időpont csak hozzávetőleges, illetve hogy mennyire az. Ez alapján tudom meghatározni, hogy szükséges-e, illetve hogy egyáltalán lehetséges-e a születési idő bepontosítsa főbb életesemények alapján (ez mindig a konzultáció előtt történik meg).

Fontos tudnod, hogy noha általános jellegű önismereti foglalkozást ismeretlen születési időpont esetén is tudunk végezni (a planéták jegyben állásai és fényszögei alapján), az efféle horoszkópelemzésnek megvannak a maga korlátai. Kérlek, vedd figyelembe azt is, hogy ha a születési időpont bizonytalansága nagyobb egy órás időkeretnél, akkor nem vállalom a születési időpont pontosítását!

 

Kedvezményes konzultáció visszatérő ügyfélként

Ha az első alkalom után úgy döntesz, hogy szeretnéd folytatni az önismeretfejlesztő foglalkozásokat, vagy egy éven belül ismét visszatérsz, akkor visszatérő ügyfélként kedvezményben részesülsz: a hosszabb, 90 perces konzultáció ez esetben már csak 18.000 Ft-ba, a rövidebb, 60 perces konzultáció pedig csak 15.000 Ft-ba kerül így neked.

 

Többalkalmas csomagok 10% kedvezménnyel

Ha úgy érzed, hogy jelenlegi problémaköreid ill. elakadásaid egy kimerítőbb önismeret-mélyítő folyamatot kívánnak meg, akkor új ügyfélként lehetőséged van három- és hatalkalmas konzultációs csomag megvásárlására is 10% kedvezménnyel (ez a csomagon belüli minden konzultációra vonatkozik). A háromalkalmas csomag (52.000 Ft) esetén így összesen 6.000 Ft kedvezményben részesülsz, a hatalkalmas csomag (100.000 Ft) esetén pedig 12.000 Ft-ban. A foglalás során ez esetben csak az első konzultáció időpontját választod ki, a többit ezután egyeztetjük még. Fontos tudnod, hogy csomagok esetén maximum 3 hét telhet el a konzultációk között (ideálisnak pedig az egy hetes intervallumot tartom).

Ajándékutalvány

Lehetőséged van természetesen arra is, hogy egy különleges alkalom vagy ünnep apropóján meglepd valamelyik szerettedet egy ajándékutalvánnyal. Ez az utalvány egy első alkalmas, 90 perces önismeretfejlesztő konzultációra jogosít (személyesen vagy online), és a kézhezvétel után legfeljebb 6 hónapon belül használható fel. 

Mivel az időpontfoglaló rendszer sajnos itt is kötelezővé teszi az időpont kiválasztását a foglalás véglegesítéséhez, ezért kérlek, hogy válassz akármilyen, néhány héttel későbbre eső időpontot. Ne aggódj, a foglalás beérkezése után ezt rögtön törlöm is a naptáramból, hisz végső időpontot mindig az utalvány címzettjével egyeztetem.

Foglalás során az ajándékozó számlázási adatait kérem el, és értelemszerűen a számlát is az ő nevére állítom ki. Ami a szeretted adatait illeti, a foglalás folyamán neki csakis a nevét kell megadnod — ezután rövidesen küldöm is neked emailben a számlát és a névre szóló utalványt PDF-formátumban (itt tudsz megtekinteni egy mintát).

Miután átadtad az utalványt kinyomtatott vagy digitális formában, a szerettednek kell majd jelentkeznie az „Időpontfoglalás ajándékutalvánnyal" opcióra kattintva az időpontfoglalóban (az instrukciók rajta vannak az utalványon is).

 

Bővebben az időpontfoglalásról

Online időpontfoglaló rendszeremben mindig könnyen és gyorsan foglalhatod le a számodra legmegfelelőbb időpontot személyes vagy online konzultációra, melyre azonnal kapsz egy visszaigazoló emailt is. Rövidesen ezután küldöm neked a számlát és a banki átutalással kapcsolatos információkat is a Számlázz.hu rendszerén keresztül. Amennyiben pedig online foglalkozást választasz, akkor a videóhíváshoz szükséges Google Meet-linket is küldöm még neked egy email-meghívóban.

Az időpontfoglalás során néhány mondatban megemlítheted, hogy milyen célból, illetve elsősorban milyen témák kapcsán fordulsz hozzám (ez egyébként nem kötelező, a konzultáció során is kifejtheted ezt). Amennyiben Te ezt mégis bővebben szeretnéd nekem előzetesen kifejteni, vagy kérdésed merül fel a konzultáció bármely más aspektusával kapcsolatban, nyugodtan keress meg emailben (nyolcadikhaz@gmail.com), de kapcsolatba léphetsz velem az űrlap segítségével is a Kapcsolat és lokáció” menüpont alatt, továbbá iMessage vagy WhatsApp-üzenetet is küldhetsz a +36 30 958 18 02-es hívószámra.

 

Diszkréció, adatkezelés és adatvédelem

A foglalkozásaink során köztünk elhangzottakat természetesen teljes diszkrécióval kezelem, és biztosítalak afelől is, hogy percre pontos születési adataidra kizárólag a születési horoszkópod elkészítése végett van szükségem, melyet — a többi személyes adatoddal egyetemben — az általános adatvédelmi rendelet szerint rendkívül bizalmasan kezelek és tárolok. Ennélfogva kötelező elfogadnod az Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit, amikor időpontot foglalsz vagy igénybe veszed az üzenetküldő űrlapot.

Nyilatkozat

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az általam nyújtott önismeret-fejlesztő foglalkozások és segítő beszélgetések nem hivatottak helyettesíteni a klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter által végzett (pszicho)terápiás folyamatot, sem pedig pszichiátriai kezeléseket. A konzultációk fő célja az önismeret fejlesztése és az önelfogadás stimulálása egy egyénre szabott sorstérkép, vagyis a születési horoszkóp segítségével, nem pedig az esetlegesen indokolt terápiás folyamat pótlása.

 

Időpont-változtatással és -lemondással kapcsolatos szabályok

A lefoglalt időpont ingyenes módosítására a konzultáció előtt legfeljebb 48 órával van még lehetőség. Ha az időpont-változtatással kapcsolatos kérelem ez után érkezik be hozzám, akkor a konzultáció árának felét ki kell fizetned, hiszen én akár hetekig is fenntartottam neked egy adott idősávot, melyet más ügyfeleim elől vettem el.

Amennyiben teljes elállásról van szó (vagyis új időpont egyeztetése nélküli lemondásról), akkor a következő szabály van érvényben: amennyiben a konzultáció előtt több, mint 5 munkanappal történik a lemondás, akkor visszautalom a teljes összeget, levonva belőle 2% tranzakciós költséget. Ha ezen túlléptél, de még a 48 órán kívül vagy, akkor 50%-ot térítek vissza; 48 és 24 óra között pedig már csak 30%-ot. A konzultáció kezdetét megelőző 24 órán belüli teljes lemondás esetén nem térítek vissza a kifizetett összegből, és ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha előzetes bejelentés nélkül nem jelensz meg a konzultáción.

Időpontfoglalás

Időpontfoglalás

Kapcsolat & lokáció

Kapcsolat & lokáció

nyolcadik ház

önismeret-fejlesztés jungiánus szemléletű asztrológiával

Csörnyei Kristóf

Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 33.

Mail: nyolcadikhaz@gmail.com

Tel.: +36 30 958 18 02 (iMessage és WhatsApp üzenet is küldhető rá)

Web: www.nyolcadikhaz.com

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Üzenőfelület

Köszönöm az üzeneted, igyekszem mielőbb válaszolni rá.

Blog & írások

Blog & írások

Kattints ide az összes bejegyzés megtekintéséhez.

Legutóbbi bejegyzések: